Prisen på vand

Printervenlig version

På denne side kan du se vores priser på spildevand og drikkevand samt finde oplysninger om tilslutningsbidrag, gebyrer m.m.

Vi opdaterer vores priser hvert år i januar.

Priser 2017

Priserne for private og erhverv 2017 er gældende fra d. 1. januar 2017. Du kan se alle priserne i vores samlede takstblad her eller du kan åbne hver enkel takstblad herunder:

Drikkevand
Spildevand
Tømning
Tilslutning
Tilslutningsbidrag
Gebyrer

 

Vi har lavet en pjece 'Hvad er prisen på dit vand?', der illustrerer og forklarer priserne i Herning Vand. Læs mere om pjecen her.
Hvis du vil kende din pris, kan du indtaste dit forbrug i vores prisberegner her.
Vores priser sammenlignes hvert år med andre selskaber i DANVAs Benckmarking. Læs mere om Benchmarking her.

Regnings- og betalingsbestemmelser

Betalingsvedtægten for spildevandsforsyningen i Herning (Revideret 2017)

Særbidrag
For erhvervskunderne er nye regler på vej om særbidrag på spildevand, der skal betales af særligt forurenende virksomheder. I forsyningsbranchen arbejdes der på en standardiseret beregningsmodel i forbindelse med de nye regler der er på vej. De af vores kunder, der er eller bliver berørt af ændringerne i reglerne om særbidrag vil løbende blive orienteret.

Nyeste procedure for fastlæggelse af særbidrag for erhvervskunder er godkendt af bestyrelsen d. 19. marts 2015. Se proceduren her.

 

Tidligere priser

Takstblad 2016

Takstblad 2015

Takstblad 2014

Takstblad 2013

Takstblad 2012

Takstblad 2011