Nedsivning af regnvand

Printervenlig version

Nogle steder kan regn- og overfladevandet sluttes til Herning Vands ledningsnet. Andre steder kan regn- og overfladevandet helt eller delvist nedsives på egen grund.

Det fremgår af lokalplaner og spildevandsplanen, hvilke regler, der gælder i dit område.

På Herning Kommunes hjemmeside finder du oplysninger om nedsivning af regnvand på privat grund.

Herning Vands guide, finder du inspiration til nedsivningsløsninger.


Hvis du nedsiver alt dit regnvand, har du mulighed for at få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt

Fællesskabet af spildevandskunder kan, under visse betingelser, spare penge på, at du nedsiver alt dit regnvand på din egen grund.
Det betyder, at du kan få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt hvis du opfylder betingelserne, og etablerer nedsivning af alt dit regnvand på din ejendom.

Vælger du denne løsning og dermed får noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt, betyder det i praksis, at dit regnvandssystem ikke længere må være tilsluttet det offentlige kloaknet dvs. Herning Vands kloaknet. Det betyder også, at du ikke igen, på et senere tidspunkt, kan blive tilkoblet det offentlige kloaknet,hvad angår dit regnvand. Regnvand må ikke tilsluttes spildevandssystemet.

Læs mere om ordningen i menuen til venstre.